«

»

Odborná konference mamodiagnostiků

Ve dnech 30.9. a 1.10.2021 se v Olomouci konal již 19 ročník odborného semináře předních českých mammárních radiodiagnostiků s názvem „Omyly v mamární diagnostice“. Letošní přednášky byly zaměřeny především na problematiku diagnostiky patologie v axilární oblasti a její následné operativní řešení a léčbu.
Přednášky byly doplněny kazuistikou, obrazovou prezentací a aktuálními poznatky v diagnostice patologie prsů a axil. Pravidelně se těchto odborných seminářů účastní MUDr. Renata Hrdinová z ultrazvukové ordinace Sonomedical v České Lípě.