COVID – 19

Vážení pacienti,
dodržujte prosím nařízená hygienická opatření. Pokud máte příznaky nachlazení, či jste přišli do styku s osobou pozitivní na COVID-19, své vyšetření odložte a konzultujte se svým praktickým lékařem. Při návštěvě zdravotnického zařízení noste roušku, zakrývající nos a ústa. Dodržujte čas objednání (není možné hodinu čekat v čekárně). Na vyšetření přijďte bez doprovodu, není-li to nezbytně nutné. Stále pracujeme v rouškách a prostory čekárny i ordinace pravidelně dezinfikujeme.

Děkujeme.

DOVOLENÁ

Uzavření ordinace z důvodu čerpání dovolené proběhne v termínu 27.- 31. 7. 2020.
Objednávání pacientů v době dovolených zůstává v provozu v pracovní dny od 08:00 hod do 15:00 hod na tel. 777 577 455.

MUDr. Renata Hrdinová

Rozšíření ordinační doby

Pro velký zájem, se snahou o udržení co možná nejkratší objednací doby k vyšetření, dochází od května 2020 k rozšíření ordinační doby na pět dní v týdnu. Ordinační doba je vyznačena na stránce vpravo.

Pokyny k vyšetřením

* VŠECHNA VYŠETŘENÍ – kartičku pojištěnce ZP, poukaz na vyšetření (neplatí pro samoplátce)
* SONO BŘICHA – před vyš.je třeba být od půlnoci předešlého dne na lačno, užívané léky zapít kohoutkovou vodou, nekouřit!
* SONO LEDVIN – před vyšetřením dostatečně pít tekutiny, nejlépe vodu.
* SONO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE – před vyšetřením dostatečně pít tekutiny a mít močový měchýř naplněn.
* SONO KAROTID, KRKU, ŠTÍTNÉ ŽLÁZY – před vyšetřením sundat z krku řetízky.
* SONO PRSŮ A AXIL – při první návštěvě naší ordinace si vezměte s sebou nález z předešlého UZ či mamo vyš.,příp.CD/DVD.

Pro všechna vyšetření platí telefonické objednání v pracovních dnech od 8 – 15 hod na tel.777577455. Akutní vyšetření indikuje vysílající lékař a má přednost před objednaným vyšetřením. Snažíme se o maximální plynulost vyšetření s minimem čekací doby a krátkou objednací dobou. Pokud to není nezbytně nutné, nechoďte k vyšetření s doprovodem.
UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE KAŽDÝ PACIENT, KTERÝ SE NA VYŠETŘENÍ BEZ PŘEDCHOZÍ OMLUVY NEDOSTAVÍ, PRODLUŽUJE OBJEDNACÍ DOBU VŠEM OSTATNÍM. Děkujeme za pochopení.

Odborná konference

Ve dnech 28.-29.3.2019 se MUDr. Hrdinová zúčastnila 18. ročníku konference „Omyly v mamární diagnostice“ konané v Olomouci. Každoroční setkání předních odborníků v mamodiagnostice je vrcholnou odbornou akcí této oblasti. Přednášky byly zaměřeny na:
• Mamografický screening.
• Kvalitu a úplnost diagnostiky před léčbou nádorového onemocnění v prsu.
• Vliv výkonů plastické chirurgie na mamární screening i diagnostiku.
• Jak nakládat se zrádnými mikrokalcifikacemi.
Přednášky byly doplněny o výsledky nejnovějších výzkumů a trendů, včetně obrazové dokumentace a kazuistiky neobvyklých případů.

Protonová radioterapie v léčbě karcinomu prsu.

Dne 8.3.2018 jsme se zúčastnili odborného semináře v PROTON THERAPY CENTER Praha za účasti předních radiologů a radiodiagnostiků. Velmi pěkně připravený program prezentoval výhody protonové terapie při léčbě karcinomů prsu a dalších orgánů. Primář MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. také prezentoval dosavadní úspěchy centra a vize do budoucnosti. Součástí byla zajímavá prohlídka centra včetně ozařovny.

Rozšíření poskytovaných vyšetření

Oznamujeme, že od 1.3.2018 provádíme také sonografii prsů a axil hrazenou z veřejného pojištění na základě odůvodněné žádosti vysílajícího lékaře. To platí pro pojištěnce všech ZP vyjma OZP. K vyšetření je vhodné přinést zprávu z předešlého vyšetření mamografem či ultrazvukem, nebo přímo MG snímek na CD nosiči.

MUDr. Renata Hrdinová

Poděkování v Městských novinách

Poděkování v Městských novinách

Oznámení

Oznamujeme, že od 1. 6. 2017 má ultrazvuková ordinace Sonomedical s.r.o. uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotních služeb se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.


Od 1. 9. 2017 rozšiřujeme ordinační hodiny o pátek od 08:00 hod do 11:00 hod – pouze pro zvané pacienty.

Dne 1. 11. 2017 jsme zakoupili nejnovější a nejvýkonnější model širokopásmové lineární sondy firmy SAMSUNG MEDISON. Ta je vhodná zejména pro ještě detailnější a přesnější zobrazení tkání při ultrazvukovém vyšetření prsů.