«

Odborná konference

Ve dnech 1. – 2. 6. 2023 se MUDr. Hrdinová zúčastní odborné konference předních českých mamodiagnostiků s názvem „Omyly v mamární diagnostice“. Přednášky budou zaměřeny mimo jiné na oblast diagnostiky prsů s implantáty, problematiku augmentací a reaugmentací. Tradičně budou přednášky doplněny kazuistikou konkrétních případů.